آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 87

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

دسته: مدیریت مالی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 14 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 5

آمار معاملات روزانه و ...


 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش جهان در سال 87
 • قیمت
 • نوسانات
 • نسبت قیمت به سود
 • سود هر سهم
 • بالاترین و پایین ترین قیمت
 • حجم سهام
 • ارزش بازاری

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

مقالات مشابه

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت نقش…
  این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نقش جهان در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد دسته: مدیریت مالی بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 این فایل را می توانید با قیمت 2000…