ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز

مقاله ترجمه شده با عنوان احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها.

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله: Regeneration of different Cyclamen species via somatic embryogenesis from callus, suspension cultures and protoplasts

عنوان فارسی مقاله: احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز، کشت های تعلیق و پروتوپلاست ها.

دسته: زیست شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢٠

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید

ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.


چکیده ترجمه:

مطالعۀ حاضر اولین گزارش دربارۀ تشکیل کشت های کالوزگیاهکی از بافت جوانه، احیای گیاهان از طریق گیاهک زایی سوماتیک و پیشرفت سیستم احیا ازپروتوپلاست به گیاه با استفاده از سه گونۀ وحشی Cyclamen یعنی Cyclamen graecum Link،Cyclamen mirabile Hildebrand و Cyclamen trochopteranthum Schwarz می باشد ( واژه مترادف Sprenger Cyclamen alpinum hort. Dammann ex). امکان تشکیل کالوز گیاهک و احیا از طریق گیاهک زایی سوماتیک برای هر گونه شدبدا به ژنوتیپ وابسته بود. از ٠.۵ g کالوز، حدود ١۴۶١ گیاهک سوماتیک در موقعی C. mirabile تشکیل شد. محیط های کشت با غلظت های متفاوتی از تنظیم کننده های رشدی گیاه، CaCl٢ و زغال چوب فعال شده تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری گیاهک در گونه داشتند. حدود ١.۴×١٠۶ پروتوپلاست از ١ g تعلیق سلول C. graecum جدا شدند. پاسخ های رشدی گوناگون پروتوپلاست ها در دو عامل تعبیه کننده یعنی آگارز و آلگینات برای گونه های مختلف Cyclamen مشاهده شد. این ویژگیهای رشدی خاص به عنوان نشانگر گزینش برای آزمایشات ترکیبی(fusion) در آینده استفاده شدند. برای هردو سیستم کشت پروتوپلاست، گیاهک هایسوماتیک احیا شدند، برای plantlets پرورش داده شدند و با شرایط گلخانه ایی سازگار شدند.

کلید واژه ها : آگاروز، آلگینات، Cyclamen alpinum، Cyclamen graecum، Cyclamen mirabile، گیاه سیکلامن، جداسازی پروتوپلاست، تکثیر رویشی

١. مقدمه:

دستۀ (Cyclamen Myrsinaceae) شامل تقریبا ٢٢ گونه میشود (Grey-Wilson،٢٠٠٣) که عمدتا در کشورهای اطراف و آبگیر مدیترانه ایی پراکنده هستند. برخی گونه ها از قرن هجدهم در کشورهای اروپای غربی کشت شده اند. اما تنها گونه ایی که اهمیت اقتصادی جهانی داشته Cyclamen persicum Miller بود. استثنائاتی وجود دارد و آن این که برخی گونه ها مانند C. coum Miller و C. hederifolium Aiton بندرت کشت میشوند. زیرا رشد آنها کند است و ملزومات کشت آنها بسیار ناشناخته است. Cyclamen graecum Link در قسمت هایی از یونان و جزایر آن یافت میشود. Cyclamen mirabile Hildebrand و همچنین Cyclamen trochopteranthum Schwarz (مترادف Cyclamen alpinum hort. Dammann ex Sprenger) بومی منطقۀ جنوب غرب آنتالیا در ترکیه می باشد (Grey-Wilson، ٢٠٠٣). سه گونه به دلیل برخی ویژگی های باارزش که در کالتیوارهای C. persicum وجود ندارد، انتخاب شدند.

مقالات مشابه

 • ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف سیکلامن ((Cyclamen از طریق…
  احیای گونه های مختلف سیکلامن ((Cyclamen از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز ، کشت های تعلیق و پروتوپلاست هاکلید واژه ها آگاروز، آلگینات، Cyclamen alpinum، Cyclamen graecum، Cyclamen mirabile، گیاه سیکلامن، جداسازی پروتوپلاست، تکثیر رویشی(vegetative)مطالعۀ حاضر اولین گزارش دربارۀ تشکیل کشت های کالوزگیاهکی از بافت جوانه ، احیای گیاهان از طریق دسته: فنی و مهندسی بازدید: 3 بار فرمت فایل:…
 • ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت…
  فایل «ترجمه مقاله راندمان بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی» را می توانید با قیمت 14500 تومان دانلود کنید مقاله ترجمه شده با عنوان کارای بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی گیاه میزا لانسیولاتا. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: High efficiency protoplast isolation from in vitro cultures and hairy roots of Maesa…
 • ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا…
  فایل «ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس» را می توانید با قیمت 14500 تومان دانلود کنید مقاله ترجمه شده با عنوان ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: PROTOPLAST CULTURE AND FUSION BETWEEN BRASSICA CARINATA AND BRASSICA NAPUS عنوان فارسی مقاله: ترکیب و کشت…
 • ترجمه مقاله کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های
  کارآیی بالای جداسازی پروتوپلاست از کشت های آزمایشگاهی و ریشه های کرکی Maesa lanceolataثابت شد که کشت های آزمایشگاهی گیاه طبی Maesa lanceolata ، کشت مادۀ گیاهی برای تولید پروتوپلاست ها را امکان پذیر می سازد کشت های کالوز بااستفاده از برگهای گردآوری شده ازکشتهای شاخه و رئوس ریشۀ متعلق به کشت ریشه های کرکر دار که به محض تغییر…
 • ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا…
  ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوسچکیدهدر این مقاله اقداماتی در جهت انتخاب ژنوتیپ های مسئول در آزمایشگاه و ترکیب پروتوپلاست های جدا شده براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس تولید کنندۀ خطوط (BC DH Dodolla، BC D1، BC DH6 ، و BN OP1 BNSL0304) بدست آمده از آزمایشات قبلی انجام شد ترکیب سه غلضت متفاوت PEG (20%،25%…
 • ترجمه مقاله تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از…
  فایل «ترجمه مقاله تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه» را می توانید با قیمت 19500 تومان دانلود کنید مقاله ترجمه شده با عنوان تنظیم رونوشتی گونه اکسیژن واکنشی، گذر از تکثیر به تفکیک در ریشه را کنترل می کند. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Transcriptional Regulation of ROS Controls Transition from Proliferation…