دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز الکترونیک که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

– رشته: هنر آموز الکترونیک

– تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ٨۴ و ٨۶ و ٨٩ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ١٣٨٩/٣/٧

– مواد امتحانی:

۵۵ سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه)

٣ دفترچه سوال عمومی (۶٠ سوال سال ٨۴ / ۶٠ سوال سال ٨۶ / ١٠٠ سوال سال ٨٩) – شامل دروس (ادبیات فارسی، معارف اسلامی، اطلاعات عمومی و سیاسی، ریاضی، کامپیوتر، زبان انگلیسی) (فاقد پاسخنامه)

مقالات مشابه

 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز چاب آموزش و پرورش
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز چاب آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز چاب که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - رشته: هنر…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز کامپیوتر که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - رشته: هنر…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و…
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز صنایع چوب که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: -…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز گرافیک آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز گرافیک که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - رشته: هنر…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز ساختمان که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - رشته: هنر…
 • دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز متالوژی آموزش و پرورش
  فایل «دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز متالوژی آموزش و پرورش» را می توانید با قیمت 4000 تومان دانلود کنید این محصول شامل اصل دفترچه سوالات آزمون عمومی (دفترچه سوالات سالهای 84 و 86 و 89) و تخصصی آموزش و پرورش در رشته هنر آموز متالوژی که در تاریخ 1389/3/7برگزار شده است، می باشد. جزئیات بیشتر این محصول: - رشته: هنر…