رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان

خلاصهپژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی بوده است هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی سمنان بوده است جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، کلیه ی دانشجویان دوره ی تحصیلی کارشناسی 3 دانشکده ی پرستاری ، پیرا پزشكی و توانبخشی در سال تحصیلی 921391 در دانشگاه علوم پزشكی سمنان می با

دسته: علوم انسانی

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 19

رابطه بین سبكهای یادگیری ...


 • رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان
 • خلاصه
 • 1 مقدمه
 • شكل شماره (1) نمودار چرخه و سبك یادگیری كلب
 • 2 روش پژوهش
 • 3 یافته ها
 • جدول شماره 1 جدول توافقی دو متغیر سبک یادگیری و دانشکده ها
 • جدول 2 آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
 • جدول 3 ضریب همبستگی پیروسن بین سبک های یادگیری خلاقیت
 • جدول 4 – نتایج همبستگی چند متغیره بین شیوه های یادگیری و خلاقیت
 • جدول 5 آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

  خلاصه

  پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی بوده است . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی سمنان بوده است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، کلیه ی دانشجویان دوره ی تحصیلی کارشناسی 3 دانشکده ی پرستاری ، پیرا پزشكی و توانبخشی در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه علوم پزشكی سمنان می باشد. برای بررسی سبك های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبك یادگیری كلب و برای بررسی میزان خلاقیت دانشجویان از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های كای دو، تحلیل واریانس یكطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاكی از آن است كه : 1) بین سبكهای یادگیری دانشجویان و رشته های دانشكده های مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. 2) بین میزان خلاقیت دانشجویان بر اساس سبكهای یادگیری آنها، تفاوت معناداری وجود دارد. 3) بین نمرات شیوه های یادگیری با خلاقیت دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین نمرات سبكهای یادگیری با خلاقیت رابطه معنا داری وجود دارد. 4) بین میزان خلاقیت دانشجویان دانشكده ها اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.

  1. مقدمه

  صاحب نظران بر این باورند که نظام آموزشی مهم ترین عاملی است که بر جامعه تاثیر می گذارد ، جامعه راهدایت می کند و همراه با تغییرات و تحولات در سرتاسر جهان متاثر می شود . بر این اساس ضروری است که برنامه های نظام های آموزشی به موازات این تحولات و با توجه به الزامات جامعه سازمان دهی شوند ‘ [1] . بنابراین از رهگذر ایجاد تحول و تعالی در برنامه های درسی ، نسل تحت تربیت توان مند می شود .

  مقالات مشابه

  • پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
   فایل «پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان» را می توانید با قیمت 8000 تومان دانلود کنید دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی فهرست چکیده تحقیق فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها فصل دوم: (ادبیات و پیشینه تحقیق) تعریف…
  • استفاده از سبک های تفکر در دانش آموزان برای پیش بینی…
   دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 این فایل را می توانید با قیمت 14000 تومان دانلود کنید خلاقیت سبک های تفکر نظام های آموزشی دانلود مقالات رشته روانشناسی دانلود مقالات روانشناسی استفاده از سبک های تفکر در دانش آموزان برای پیش بینی میزان خلاقیت پیش بینی میزان خلاقیت دانلود مقاله رشته…
  • بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
   بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 این فایل را می توانید با قیمت 5200 تومان دانلود کنید بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی چكیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان…
  • بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی…
   با اینكه روان‌شناسان و محققین در اهمیت خلاقیت در بین افراد اجتماع پی برده‌اند، با این وصف خلاقیت از جمله موضوعاتی است كه در تحقیقات علمی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این علامت ممكن است به دلایل زیر باشد1وجود عقاید سنتی مبتنی بر ارثی بودن این پدیده و بی‌اثر بودن تربیت بر روی آن2 قامت افرادی كه دارای این قدرت…
  • پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان…
   دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 416 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124 این فایل را می توانید با قیمت 29000 تومان دانلود کنید پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان هوش خلاقیت…
  • سنجش خلاقیت دانشجویان
   فایل «سنجش خلاقیت دانشجویان» را می توانید با قیمت 16500 تومان دانلود کنید موضوع: سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی ، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده تحقیق: تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه…